Haaglanden Medisch Centrum Online lezen  |  Afmelden
Van Arts tot Arts september
#8 september 2020
Veilig verwijzen of consulteren
In juni hebben we gezien dat het aantal verwijzingen voor reguliere zorg in ons ziekenhuis weer ongeveer gelijk is aan het aantal verwijzingen in 2019. Hopelijk krijgen patiënten weer de zorg die ze nodig hebben. HMC blijft strikt de hygiëneregels en veiligheidsmaatregelen rondom COVID-19 volgen. U kunt uw patiënten gewoon veilig blijven verwijzen of gebruik maken van een teleconsult, nu ook voor orthopedie, kindergeneeskunde en plastische chirurgie.
Patiënten maken zelf afspraak bloedafname en radiologie
Om de toegang op de afdeling bloedafname te verbeteren, kunnen patiënten vanaf nu zelf een afspraak maken. Dat kan online via het patiëntenportaal mijnHMC. Kunt u aan uw patiënten vragen om een afspraak te maken? 

Ook voor alle radiologische onderzoeken verzoeken wij u om uw patiënten van te voren een afspraak te laten maken. Dat kan telefonisch via 088
 979 46 00 (afdeling radiologie). We verzoeken u om bij een fractuur aan extremiteiten te verwijzen naar HMC Bronovo en HMC Westeinde, omdat daar een gipskamer is.
Lees meer
Oproepprogramma's diabetes en cadiovasculair weer gestart
In de afgelopen periode zijn door COVID-19 de oproepprogramma's voor diabetes mellitus en cardiovasculair risicomanagement tijdelijk stilgelegd. HMC heeft deze nu weer opgestart. Patiënten waarbij op uw verzoek de bloedafname aan huis plaats moet vinden, worden door HMC telefonisch benaderd. Voor patiënten die een oproep hebben gemist, wordt geen inhaalslag gemaakt. Wenst u voor uw patiënt alsnog een controle, maak dan zelf een nieuwe afspraak.
Kinderspreekuur in slaapcentrum HMC
Ook alle doorverwijzingen van kinderen met slaapproblemen worden weer
opgepakt. Op het kinderslaapspreekuur in HMC Westeinde zien deskundigen kinderen met slaapstoornissen, zoals verdenking op slapeloosheid, biologische klokstoornissen en slaapademhalingsproblematiek. Indien nodig kunnen bij kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar verschillende slaaponderzoeken worden verricht.
Lees meer
Maak kennis met team Zorg dichtbij
Het programma Zorg dichtbij richt zich op het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg die anders zou plaatsvinden in het ziekenhuis. Het team doet dit samen met zorgverleners in het netwerk, al dan niet ondersteund door e-health toepassingen. Team Zorg dichtbij bestaat uit:
+ Sanne Gooskens, Programmamanager en relatiemanager verwijzers
Niek van den Heuvel, Relatiemanager verwijzers voor diagnostiek
+ Mila Verschoor, Projectleider digitale samenwerking en ZorgDomein
+ Djoeke Hupkens, Projectleider anderhalvelijnszorg
+ Jeroen Geenen, Projectleider zorg thuis
+ Gar van der Vet, Coördinator nascholingen
+ Bianca Sahadat, Programmaondersteuner
Lees meer
Nieuwe GGD-testlocatie
corona bij HMC Bronovo
De GGD Haaglanden heeft op 24 augustus een nieuwe corona-testlocatie geopend op de locatie HMC Bronovo. Mensen met koorts of luchtwegklachten kunnen zich op afspraak laten testen. De testlocatie op de Bronovolaan 5 in Den Haag is geopend van ma t/m vrij van 8.30 tot 16.30 uur. De locatie bij HMC Bronovo is een van de vijf testlocaties in regio Haaglanden. Een afspraak maken kan via het landelijke nummer van de GGD: 0800-1202
Nascholing auto-immuunziekten op 1 oktober
Tijdens deze nascholing staan auto-immuunziekten centraal. Onder het genoegen van een Thais buffet zal de avond plenair worden geopend. Na het buffet gaat u in kleinere groepen aan tafel met de longarts Marieke Overbeek, dermatoloog Deepak Balak, internist Aart Bootsma en reumatoloog Annekoos Huidekoper. Diverse auto-immuunziekten worden aan tafel besproken in verschillende werkvormen. Inschrijven kan via onderstaande link.
Inschrijven
Hotel HMC zaterdag 31 oktober 2020, locatie Bronovo
Wij nodigen u van harte uit in ons Hotel HMC. Door het volgen van uitdagende routes in het Hotel HMC, leert u onze nieuwe specialisten kennen. Bij ‘het zwembad’, in ‘de lounge’, ‘de bar’ of ‘keuken’ van het hotel zullen ze u in gevarieerde werkvormen kennis overdragen over hun vakgebied. Tussen de routes zitten pauze momenten waarin wij ontspanning bieden om elkaar beter te leren kennen. U kan inchecken via onderstaande link.
Inschrijven
Volledige agenda symposia en nascholingen
  • 1 oktober - Auto-immuunziekten, locatie Antoniushove
  • 31 oktober - Hotel HMC, locatie Bronovo

Agenda en inschrijven vindt u via onderstaande link.

Lees meer
Vragen of opmerkingen?
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Bel 088 979 27 90 of e-mail naar verwijzer@haaglandenmc.nl 
Volg ons
t f in you tube
E-mail opties
 
...